Poleski Park Narodowy

Ocena: 5.4
(głosów: 48)

Poleski Park Narodowy stanowi unikalny zespół bagien, torfowisk, stawów, jezior krasowych oraz naturalnych kompleksów leśnych. Park leży na terenie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, kilkadziesiąt kilometrów od Lublina. Teren parku chroni unikalne na skalę europejską i najcenniejsze przyrodniczo ekosystemy wodno-torfowiskowe i lasy bagienne polskiej części Polesia. Bardzo bogaty świat flory i fauny obejmuje także liczne gatunki chronione. Najliczniejszą grupą zwierząt w parku są jednak ptaki, z których większość związana jest z siedliskami podmokłymi i wodnymi. Można tu spotkać m.in. orła bielika, błotniaka stawowego, czaplę białą oraz liczne gatunki gęsi i ptaków brodzących. Walory przyrodnicze parku można poznać wędrując licznymi szlakami i ścieżkami dydaktycznymi, wyposażonymi w kładki i platformy widokowe. Do atrakcji Poleskiego Parku Narodowego należą także miejsca i zabytki związane z historią i dorobkiem kulturowym regionu.

Galeria zdjęć

Lokalizacja

Ciekawe miejsca w okolicy

5.9
6.6

Pałac Zamoyskich w Kozłówce

Zobacz więcej
7.6

Stare Miasto w Zamościu

Zobacz więcej
7.9

Kazimierz Dolny

Zobacz więcej
6.5

Roztoczański Park Narodowy

Zobacz więcej
6.0

Święta Góra Grabarka

Zobacz więcej

Komentarze

comments powered by Disqus